วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕

             เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๙ น. ท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ ณ พระอารามหลวงวัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงราย โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

 ผ้าพระกฐินพระราชทาน

 ขบวนแห่ผ้าพระกฐินพระราชทาน
 ฟ้อนต้อนรับ
 พระประธานในพระวิหาร
 พระเจดีย์เจ็ดยอด
 ท่าน ปศจ.เชียงราย และ ตาก พร้อมน้องๆ
สัตวแพทย์ รุ่น ๔๙ ร่วมงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น