วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

โครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๙ ตุลาคม – ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

          สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสารภี ดำเนินกิจกรรม
  " โครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง "
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๙ ตุลาคม – ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

 ทีมงานพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ
 บ่อนไก่ต้นเงิน
 สนามประลอง
 รถขนไก่
 บริเวณโรงเชือด
 ที่ปั่นถอนขนไก่
 ฟาร์มสัตว์ปีกรายย่อย
  ฟาร์มสัตว์ปีกรายย่อย
  ฟาร์มสัตว์ปีกรายย่อย
 กติกาบ่อนไก่ต้นเงิน
ที่ได้รับอนุญาตจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น