วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2554

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔


อำเภอสารภีร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มพลังมวลชน นิสิตนักศึกษา และพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีวางพวงมาลาดอกไม้สักการะ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมาราช  ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอสารภี เมื่อวันอาทิตย์ที ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ออมสินมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตำบลท่าวังตาล


โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา โรคติดต่อ จากสัตว์สู่คนระดับตำบล


สำนักงานปศุสัตว์เชียงใหม่  ร่วมกับเทศบาลตำบลยางเนิ้ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา โรคติดต่อ จากสัตว์สู่คนระดับตำบล โดยมีนายสัตวแพทย์สมพร พรวิเศษศิริกุล นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานปศุสัตว์เชียงใหม่ เป็นผู้บรรยายสรุป  เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

ประเพณีตักบาตรเป็งปุ๊ด

ประชุมร่วมกับเทศบาลตำบลขัวมุงแก้ปัญหาร้องเรียนกลิ่นขี้หมู

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2554

การประชุมกลุ่มโซนอำเภอ

วันที่ 12 ตุลาคม 2554
นายสุรชัย พรหมมา ปศุสัตว์อำเภอสันกำแพง ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มโซนกลาง(โคนม) เป็นประธานประชุมปศุสัตว์อำเภอในกลุ่มโซน(สันกำแพง,แม่ออน,สารภี,สันป่าตอง,หางดง,แม่วาง) ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสารภี

วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2554

คำขวัญอำเภอสารภี

"ต้นยางใหญ่ ลำไยหวาน เมืองโบราณเวียงกุมกาม พระนอนบวรงาม เชิดชูนามสารภี"

นายอดุลย์  สุขแสวง ปศุสัตว์อำเภอสารภี
ทำหน้าที่พิธีกรงานวันแม่แห่งชาติ
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2554
ณ หอประชุม 100 ปี ร.ร.วัดเวฬุวัน ต.ยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ถนนสายเชียงใหม่ - ลำพูน
เส้นทางประวัตศาสตร์ที่มีต้นยางใหญ่ 2 ข้างทางที่อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอสารภี จำนวน  600 กว่าต้น
 พอย่างถึงเดือน มีนาคม - เมษายน จะมีดอกเอื้องบานสะพรั่งที่ติดตาม
ต้นยางในเขตอำเภอสารภี

น้ำท่วมสารภี


น้ำท่วมเล้าหมู , เป็ด , ไก่ เกษตรกร
หมู่ที่ 5 ต.หนองแฝก

หมูของเกษตรกร บ้านตำหนัก หมู่ที่ 1 ต.ดอนแก้ว อ.สารภี
หนีน้ำท่วมมาเลี้ยงอยู่บนถนน

ปริมาณน้ำปิง บริเวณหมู่ที่ 7 ต.ดอนแก้ว

ท่าน ส.ส.กฤษดาภรณ์ เสียมภักดี มอบสิ่งของพร้อมให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม ต.สันทราย

นายอุทัย ลือชัย นายอำเภอสารภี
ร่วมกับ ท่าน ส.ส.กฤษดาภรณ์ เสียมภักดี , สอบจ.ทั้ง 2 เขต พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ
มอบสิ่งของพร้อมให้กำลังใจผู้ประสบภัย
เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2554
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงค์


ฯพณฯ ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รมต.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมด้วยท่าน ส.ส.กฤษดาภรณ์ เสียมภักดี , ท่านชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ,
ท่านนายอำเภอสารภี
มอบถุงยังชีพพร้อมให้กำลังใจผู้ประสบภัย บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสารภี
เมื่อวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2554


ท่าน รมต.มอบสิ่งของให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ วัดช้างค้ำ ต.ท่าวังตาล อ.สารภี
ปศอ.สารภี เป็นพิธีกร