วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ประชุมกลุ่มโคนม

           กลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสารภี และสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ ประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมกลุ่มสารภี-ลำพูน ชี้แจงกรณีน้ำนมมีโซมาติกเซลล์ ปริมาณสูง ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสารภี เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕


น.สพ.สุวิทย์ ประชุม
ชี้แจ้งเหตุ " โซมาติก เซลล์ " สูง


ท่านประธานสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้จัดการฯ
และเกษตรกรฟังการบรรยาย


สอบถามปัญหา


ปศอ.สารภี ไม่อยู่ในภาพ เพราะเป็นมือถ่ายภาพเอง

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่

              นายอุทัย ลือชัย นายอำเภอสารภี ได้นำส่วนราชการของอำเภอสารภีไปให้บริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บริการประชาชน ในพื้นที่ ต.ท่ากว้าง ณ วัดใหม่ธรรมชัยยาราม หมู่ที่ ๑ ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่  เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา


ประกอบพิธี อำเภอสารภี ปกป้องสถาบัน

 ท่านนายอำเภอสารภี
 เปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะ


ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี


กำนันตำบลท่ากว้าง
กล่าวต้อนรับ


นายกเทศมนตรีตำบลท่ากว้าง
กล่าวรายงานท่านนายอำเภอสารภี
มอบของให้ประชาชน


ถวายกัณฑ์เทศน์ " เวชสันดรชาดก "


รับบริการนวดคลายเส้น