วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

บริการผ่าตัดลูกสุกรเป็นโรคไส้เลื่อน


สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสารภี  พร้อมเจ้าหน้าที่บริการผ่าตัดลูกสุกรเป็นโรคไส้เลื่อน  จำนวน ๔ ตัว เมื่อวันพุทธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลยางเนิ้ง


นายอดุลย์ สุขแสวง  ปศุสัตว์อำเภอสารภี  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่  เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  เพื่อดำเนินกิจกรรมของศูนย์ ด้านปศุสัตว์.....

โครงการไถ่ชีวิต โค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ


นายอดุลย์ สุขแสวง ปศุสัตว์อำเภอสารภี ได้รับเชิญจาก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นมัคคนายกและพิธีกรดำเนินรายการโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  ณ  วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมี นายชูชาติ กีฬาแปง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ประชุมปศุสัตว์อำเภอ


สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมปศุสัตว์อำเภอ เรื่องการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคระบาดที่มากับภัยหนาวและโรคระบาดอื่นๆ ที่สำคัญ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องประชุมสำนักงานฯ โดยมี นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ เป็นประธานในการประชุม

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

งานคาวบอยไนท์


ร่วมงานคาวบอยไนท์เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ สหกรณ์แปลง ๑ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย ชุมนุมสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมภาคเหนือ  โดยมี นายบุญเลิศ  บูรณุปกรณ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงาน.....

ประเพณียี่เป็งยางเนิ้ง ประจำปี ๒๕๕๔

ร่วมกับอำเภอสารภีและเทศบาลตำบลยางเนิ้ง  ดำเนินกิจกรรม อนุรักษ์และสืบสานประเพณียี่เป็งประจำปี ๒๕๕๔ ณ ลานหน้าเทศบาลตำบลยางเนิ้ง และหน้าที่ว่าการอำเภอสารภี.....

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

การประชุมประจำเดือนกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านอำเภอสารภี


อำเภอสารภี และหัวหน้าส่วนราชการได้ประชุมประจำเดือนกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อชี้แจงข้อราชการและข่าวสารทางราชการให้กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านได้รับทราบเพื่อไปชี้แจงให้กับประชาชนในหมู่บ้านของตนเอง เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสารภีร่วมกับ  ดต.สมบูรณ์  ใจมา (อาจารย์โด้)  ผู้ดำเนินรายการข่าวเด็ด เจ็ดโมงกึ่ง คลื่นวิทยุ ๙๐.๐๐ MHz และแฟนคลับรายการได้บริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ได้เงินจำนวน ๑๖,๒๙๓ บาท มอบผ่าน นายอุทัย ลือชัย นายอำเภอสารภี เพื่อมอบต่อให้กับรัฐบาลต่อไป