วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2555

ท่านนายอำเภอสารภี และหัวหน้ากลุ่มสุขภาพสัตว์ ตรวจเยี่ยมสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสารภี

     เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2555 นายอุทัย ลือชัย นายอำเภอสารภี ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสารภี และในขณะเดียวกัน นายสัตวแพทย์สมพร พรวิเศษศิริกุล หัวหน้ากลุ่มสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เดินทางมาตรวจติดตามงาน โดยมีนายอดุลย์ สุขแสวง ปศุสัตว์อำเภอสารภี พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับผู้เชียวชาญจากองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) เพื่อเดินทางมาตรวจประเมินสมรรถนะของหน่วยงานสัตวแพทย์บริการ (PVS) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555

        เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสารภี ให้การต้อนรับ และ รับการตรวจประเมินสมรรถนะงานสัตวแพทย์บริการ (PVS) จากองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ซึ่งส่งผู้เชียวชาญจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย Dr.Sabine Hutter, Dr.John Stratton และ Dr.Hichem Bouzghaia  ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนางานบริการด้านสัตวแพทย์ของประเทศไทยให้เข้าสู่มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับของ OIE เนื่องจากภาวะปัจจุบันคุณภาพของหน่วยงานสัตวแพทย์บริการ (Veterinary Services) ของทุกประเทศมีบทบาทสำคัญในการควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์ ดังนั้น องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) จึงมีการพัฒนาแผนงานด้านการสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงานสัตวแพทย์ให้กับประเทศสมาชิก โดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสารภีได้นำตรวจ เยี่ยม ชม ฟาร์มผึ้งพัฒนกิจ หมู่ที่ 7 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่


ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

       เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2555 นายอุทัย ลือชัย นายอำเภอสารภี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอสารภี ออกบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เพื่อบริการประชาชนในเขตตำบลท่ากว้างณ วัดสันดอนมูล ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จังหวัดเชียงใหม่