วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต(ธรรมะสัญจรอำเภอสารภี) ปีที่ ๑๗ ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๕


  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต(ธรรมะสัญจรอำเภอสารภี) ปีที่ ๑๗ ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๕ 
วันเสาร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๕ ณ วัดตำหนัก ตำบลดอนแก้วอำเภอสารภี


นัเรียนโรงเรียนวัดตำหนักร้องเพลงธรรมะก่อนเริ่มรายการ


ร้องเพลงสดุดีมหาราชา เพื่อเทิดพระเกียรติ


สวดมนต์ไหว้พระ  


ฟังเทศน์


ฟังรายการตอบปัญหาธรรมะสำหรับเยาวชน


เยาวชนคนเก่งผู้ชนะเลิศตอบปัญหาเสาร์นี้


ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอสารภี มอบเงินกัณฑ์เทศน์ จำนวน ๑๐๘,๔๗๖ บาท ให้วัดเจ้าภาพ
     

พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง

        ระหว่างวันที่ ๓ - ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสารภี ได้ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคไข้หวัดนก ในพื้นที่เสี่ยง ตามแผนงานของกรมปศุสัตว์

ทีมงานพ่นน้ำยา


บ่อนไก่ต้นเงิน


ที่เปรียบไก่ชน บ่อนต้นเงิน


ดรงเชือดไก่


ซุ่มไก่ชน


บริเวณที่เลี้ยงไก่ชน


ไก่ชน


เล้าไก่


ที่เก็บไก่ของโรงเชือด

เจาะเลือดตรวจโรคโลหิตจางติดเชื้อในม้า( EIA )

          ระหว่างวันที่ 25 - 26 กันยายน 2555 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสารภีดำเนินการเจาะเลือดตรวจโรคโลหิตจางติดเชื้อในม้า( EIA ) ประจำปี 2555 โดยมีม้าของเกษตรกรที่ดำเนินการเจาะเลือดตรวจโรค ทั้งหมด จำนวน 65 ตัว

 ม้าของชมรมรถม้าเวียงกุมกาม