วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2555

โครงการพัฒนาชีวิตอำเภอสารภี
ปีที่ 17 ครั้งที่ 3 วัดบ้านท่าต้นกว๋าว
หมู่ที่ 4 ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่
           ในช่วงฤดูกาลเข้าพรรษา คณะสงฆ์อำเภอสารภี ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอสารภี ส่วนราชการอำเภอสารภี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอสารภี จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีนี้เป็นปีปีที่ 17 จำนวน 13 ครั้งๆนี้เป็นครั้งที่ 3 ณ วัดบ้านท่าต้นกว๋าว ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ กิจกรรม มีการไหว้พระสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ  การตอบปัญหาธรรมะสำหรับเยาวชน ฟังพระธรรมเทศนา การมอบรางวัลผู้ร่วมกิจกรรม ทำสมาธิ แผ่เมตตา สุดท้ายร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี แล้วแยกย้ายกันกลับ

โครงการอบรมสร้างอาชีพเพื่อชุมชน
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ                    เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 น.  นายอดุลย์ สุขแสวง ปศุสัตว์อำเภอสารภี ร่วมกับเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ดำเนินโครงการอบรมสร้างอาชีพเพื่อชุมชน กิจกรรมส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ ให้กับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จปฐ. และผู้มีรายได้น้อย จำนวน 20 ราย พร้อมเชิญนายซิมโอน ปัญญา เกษตรกรดีเด่นระดับชาติ สาขาการเลี้ยงสัตว์ ปี 2555 มาบรรยาย โดยใช้งบประมาณของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 80,000 บาท มอบลูกไก่พันธุ์ประดู่หางดำอายุ 2 สัปดาห์ จำนวน 20 ตัว พร้อมอุปกรณ์การเลี้ยง เวชภัณฑ์ อาหาร และวัสดุทำเล้า สร้างความสนใจและพึงพอใจจากเกษตรกรเป็นอย่างดี

วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2555

บริจาคโลหิต

           นายอดุลย์ สุขแสวง ปศุสัตว์อำเภอสารภี ได้ร่วมบริจาคโลหิตให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และ กิ่งกาชาดอำเภอสารภี  ณ ห้องประชุมอำเภอสารภี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี
อำเภอสารภี
           
           นายอุทัย ลือชัย นายอำเภอสารภี พร้อมด้วยข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา กลุ่มพลังมวลชนและพสกนิกรชาวอำเภอสารภี จัดพิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ ณ โรงเรียนสารภีพิทยาคม เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2555
           ในช่วงภาคเช้า เวลา 09.09 น. ประกอบพิธีถวายพระพรและถวายพานพุ่ม
           ในช่วงภาคค่ำ  เวลา 18.30 น.  ประกอบพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร
วันที่ 10 สิงหาคม 2555 วันกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน


       เนื่องด้วย วันที่ 10 สิงหาคม ทุกๆปีเป็นวันสถาปนาวันกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน  อำเภอสารภี โดยท่านนายอำเภอสารภี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ได้จัดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ ห้องประชุมอำเภอสารภี