วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2555

เวียงกุมกาม เดิน - วิ่ง มินิมาราธอน

              เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2555 เวลา 06.09 น. อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม เดิน - วิ่ง เวียงกุมกาม มินิมาราธอน ครั้งที่ 9 โดยมี ท่านเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ และ ดร.สุรพงษ์ โตวิจักรชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในการปล่อยตัวนักกีฬาที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีนายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ นายอุทัย ลือชัย นายอำเภอสารภี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2555

งานเลี้ยงพบปะ สังสรรค์ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอำเภอสารภี

          สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสารภี ได้จัดงานเลี้ยงพบปะ สังสรรค์ ระหว่างครอบครัวเจ้าหน้าที่และครอบครัวสมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอำเภอสารภี พร้อมแลกของขวัญ เนื่องในโอกาสขึ้นต้นปีใหม่ 2555 ณ บ้านพักปศุสัตว์อำเภอสารภี เมื่อวันที่  10 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา


กลุ่มอำเภอโซน 3 (โคนม) มอบกระเช้าของขวัญพร้อมขอพรเนื่องในโอกาสขึ้นต้นปีใหม่ 2555 จากท่านปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

          กลุ่มอำเภอโซน 3 (โคนม) นำโดยนายสุรชัย พรหมมา ปศุสัตว์อำเภอสันกำแพง หัวหน้ากลุ่มโซน พร้อมด้วย นายปานพล ขุนแพ่งชม ปศุสัตว์อำเภอแม่ออน นายอดุลย์ สุขแสวง ปศุสัตว์อำเภอสารภี นายรัตเขตต์ ฝ่ายริพล ปศุสัตว์อำเภอสันป่าตอง นายเรืองศักดิ์ ศรียาบ ปศุสัตว์อำเภอหางดง และ นายสุทิน มูลทรัพย์ ปศุสัตว์อำเภอแม่วาง มอบกระเช้าของขวัญพร้อมขอพรเนื่องในโอกาสขึ้นต้นปีใหม่ 2555 จากนายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา                                                    


วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2555

ประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม

          เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2555 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสารภี ได้ประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 
ครั้งที่ 1/2555 เพื่อชี้แจงสถานการณ์โรคระบาดในโคนม การนัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย การติดตามมาตรฐานฟาร์มโคนม ติดตามงานผสมเทียม การติดเบอร์หูลูกโคนมเกิดใหม่ การติดตามสวัสดิการของสมาชิกในกลุ่มเกษตรกร สอบถามปัญหาด้านสุขภาพโคนม พร้อมกันนี้ได้มอบน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสำหรับพ่นโรงเรือนในฟาร์มโคนม มอบแร่ธาตุ ชุดป้องกันฯ แว่นตาหน้ากาก ผ้า่ปิดจมูก ถุงมือ รองเท้าบู๊ท ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ในการประชุมในครั้งนี้กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ได้มอบเงิน จำนวน 5,000 บาท ให้นายอดุลย์ สุขแสวง ปศุสัตว์อำเภอสารภี เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างห้องเก็บของด้านข้างสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสารภี


วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2555

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

     นายอดุลย์ สุขแสวง ปศุสัตว์อำเภอสารภี ได้รับการแต่งตั้งจากเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยได้ประชุม  เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2554  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง


ออกตรวจติตามร้านค้าอาหารสัตว์

     นายอดุลย์ สุขแสวง ปศุสัตว์อำเภอสารภี ได้ออกตรวจติดตามร้านค้าอาหารสัตว์ พร้อมทั้งมอบใบอนุญาตค้าอาหารสัตว์ให้ผู้ประกอบการที่ดำเนินการต่ออายุในปี 2555      

                                                         

โครงการณ์รงค์ทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไข้หวัดนก ครั้งที่ 1/2555

      สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสารภี ดำเนินกิจกรรมโครงการทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไข้หวัดนก ครั้งที่ 1/2555 ระัหว่างวันที่ 12 - 18 ธันวาคม 2554 โดยได้ทำการมอบน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ชุดป้องกัน รองเท้าบู๊ท หน้ากากแ่ว่นตา ผ้าปิดจมูก ถุงมือยาง ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ ฟาร์มสัตว์ปีก           พร้อมกันนี้ได้ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง         สนามไก่ชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ