วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555

     
                เมื่อคืนวันเสาร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ นายธานินทร์ สุภาแสน  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต(ธรรมะสัญจร) ปีที่ ๑๗ ครั้งที่ ๑๓(ครั้งสุดท้าย)  ประจำปี ๒๕๕๕ ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนสารภีพิทยาคม ซึ่งโครงการนี้จัดโดยคณะสงฆ์อำเภอสารภี ส่วนราชการอำเภอสารภี สภาวัฒนธรรมอำเภอสารภี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน พุทธศาสนิกชนชาวอำเภอสารภี โดยจัดทุกๆคืนวันเสาร์ ในช่วงฤดูกาลเข้าพรรษา ในครั้งนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เดินทางมาเป็นประธานพร้อมกับมอบรางวัลให้กับเยาวชนที่ชนะเลิศการตอบปัญหาธรรมะและมอบรางวัลให้กับตัวแทนวัดต่างๆที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ผ่านมา โดยมีพระราชปัญญาโมลี เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา

เวทีธรรม
 ท่านผู้ว่าฯและภริยา เข้านมัสการท่านเจ้าคณะอำเภอสารภี
ซึ่งในอดีตท่านเคยดำรงตำแหน่งนายอำเภอสารภี

 จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย


 เปิดกรวยดอกไม้ถวายเครื่องราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ
 และพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร

 นายอุทัย ลือชัย
นายอำเภอสารภี
กล่าวรายงาน

 ท่านผู้ว่าราชการฯกล่าวชื่นชมยินดี
พร้อมพบปะพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอสารภี


 มอบรางวัลให้เยาวชนที่ชนะเลิศตอบปัญหาธรรมะ
ประจำปี ๒๕๕๕


 พระราชปัญญาโมลี  
เจ้าคณะจังหวัดลำพูน
องค์แสดงพระธรรมเทศนา


 ท่าน ส.ส. ,ท่านผู้ว่าฯพร้อมภริยา,ท่านนายอำเภอสารภีพร้อมภริยา
สอ.บจ.และหัวหน้าส่วนราชการ ที่ร่วมงานคืนนี้


 นายมนู บูรณพัฒนา
นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้งและประธานสภาวัฒนธรมอำเภอสารภี
กล่าวขอบคุณ


 หลังจากทำสมาธิ แผ่เมตตาร่วมกับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี


นายอดุลย์ สุขแสวง
ปศุสัตว์อำเภอสารภี
พิธีกรร่วมโครงการฯนี้

วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2555

วันปิยะมหาราช
๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๕
ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอสารภี
               นายอุทัย ลือชัย นายอำเภอสารภี เป็นประธานในพิธีวันปิยะมหาราชรำลึก ประจำปี ๒๕๕๕ โดยมีส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน สถานศึกษา และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมถวายพวงมา และกล่าวถวายราชสดุดี

 ลานพิธี
เวทีถนนคนเดินยางเนิ้ง
 นายอุทัย ลือชัย นายอำเภอสารภี
 ประธานพิธีกล่าวถวายราชสดุดี
 นายอดุลย์ สุขแสวง ปศุสัตว์อำเภอสารภี
ทำหน้าที่พิธีกร

 ส่วนราชการ อปท. กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
สถานศึกษา พสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมประกอบพิธี
 ท่านนายอำเภอสารภี พร้อมนายกกิ่งกาชาดอำเภอสารภี
และปศุสัตว์อำเภอสารภี

ถวายพวงมาลาในนาม
 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(เกษตร,ประมง,ปศุสัตว์อำเภอสารภี)