วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

รดน้ำดำหัวผู้อาวุโสและท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ สปป.ลาว

    เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสและท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ สปป.ลาว


ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่ FVO จาก EU มาดูงานฟาร์มผึ้งพัฒนกิจ อำเภอสารภี เมื่อวันที่ 26 เม.ย.55

      เมื่อวันที่ 26 เม.ย.55 นายอดุลย์ สุขแสวง ปศุสัตว์อำเภอสารภี ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่ FVO จาก EU มาดูงานฟาร์มผึ้งพัฒนกิจ อำเภอสารภี

พิธีรดน้ำดำหัวท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์

       เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ข้าราชการในสังกัดกรมปศุสัตว์ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวท่านทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ณ ห้องรับรองโรงแรมสุริวงศ์ เชียงใหม่


ประชุมปศุสัตว์อำเภอ กลุ่มโซน 3

    เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2555 นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมปศุสัตว์อำเภอ กลุ่มโซน 3 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสันกำแพง


กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอำเภอสารภี สระเกล้าดำหัวปศุสัตว์อำเภอสารภี

    เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2555 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอำเภอสารภี ได้รวมกันทำพิธีสระเกล้าดำหัวนายอดุลย์ สุขแสวง  ณ บ้านพักปศุสัตว์อำเภอสารภีงานพิธีสระเกล้าดำหัวท่านปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสปี๋ใหม่เมือง

        เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555 ข้าราชการ พร้อมทั้งพนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีสระเกล้าดำหัวท่านปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ณ ลานด้านหลังสำนักงานฯการฝึกอบรมหลักสูตร"การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิฺ์ของบุคคลากรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

                เมื่อวันที่ 10-11 เมษายน 2555 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัทฤทธิของบุคคลากรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  โดยมีนายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์