วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การมอบใบรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด(เขียงสะอาด)

         สืบเนื่องจากรัฐบาล ได้อนุมัติให้ กรมปศุสัตว์ ดำเนินงาน " โครงการการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ " ตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะปานกลาง(ปี๒๕๕๓-๒๕๕๕)เพื่อพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ ร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ ให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด มีระบบการผลิตเนื้อสัตว์ที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐานและสามารถตรวจสอบย้อนกลับเนื้อสัตว์ที่จำหน่ายในร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ ซึ่งกรมปศุสัตว์ให้การรับรองได้ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคเนื้อสัตว์และคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความปลอดภัยด้านอาหาร
         สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสารภี ร่วมกับเทศบาลตำบลยางเนิ้ง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว โดยได้ทำการประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด(เขียงสะอาด) ของผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสุกร ในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง และผ่านการประเมิน จำนวน ๔ ราย โดยใบรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด(เขียงสะอาด) ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ลงนาม
         สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสารภี ได้ทำการมอบใบรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด(เขียงสะอาด) ให้ผู้ประกอบการดังกล่าว ในงานสืบสานประเพณียี่เป็งยางเนิ้ง ณ เวทีถนนคนเดินยางเนิ้ง บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสารภี โดยมีนายโชติอนันต์ แก้วกาวิล รองนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง เป็นผู้มอบ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  ที่ผ่านมาถ่ายภาพร่วมกัน

 เขียงหมู " คุณเต่า "
 เขียงหมู "  คุณหมู  "
เขียงหมู " ลุงพล "
เขียงหมู " ป้าพัช  "

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ประชุมปศุสัตว์อำเภอ ๔ กลุ่มโซน

           นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมปศุสัตว์อำเภอ ทั้ง ๔ กลุ่มโซน ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เพื่อติดตามงานที่สั่งการพร้อมทั้งแจ้งนโยบายของ ฯพณฯนายกรัฐมนตรี ,นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , นโยบายของท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ และนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่โครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๙ ตุลาคม – ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

          สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสารภี ดำเนินกิจกรรม
  " โครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง "
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๙ ตุลาคม – ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

 ทีมงานพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ
 บ่อนไก่ต้นเงิน
 สนามประลอง
 รถขนไก่
 บริเวณโรงเชือด
 ที่ปั่นถอนขนไก่
 ฟาร์มสัตว์ปีกรายย่อย
  ฟาร์มสัตว์ปีกรายย่อย
  ฟาร์มสัตว์ปีกรายย่อย
 กติกาบ่อนไก่ต้นเงิน
ที่ได้รับอนุญาตจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕

             เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๙ น. ท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ ณ พระอารามหลวงวัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงราย โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

 ผ้าพระกฐินพระราชทาน

 ขบวนแห่ผ้าพระกฐินพระราชทาน
 ฟ้อนต้อนรับ
 พระประธานในพระวิหาร
 พระเจดีย์เจ็ดยอด
 ท่าน ปศจ.เชียงราย และ ตาก พร้อมน้องๆ
สัตวแพทย์ รุ่น ๔๙ ร่วมงาน

วาระยามเช้า ของ " ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ "

       นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดให้มีวาระยามเช้า ทุกๆวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ ๒ และ ๔ ของเดือน เป็นการพบปะพูดคุยกันระหว่างส่วนราชการและภาคเอกชน แบบไม่เป็นทางการ(กันเอง) โดยในครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เป็นครั้งที่ ๒ ณ บริเวณหน้าจวนผู้ว่าฯ โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานนี้

 บรรยากาศตอน ๖ โมงเช้า
 ช่วยกันจัดสถานที่
 เตรียมพร้อมให้บริการ
 ไข่ไก่ จากท่าน ปศจ.เชียงใหม่ แจกฟรี
 เตรียมพร้อม รับ AEC ด้วยครับ สนองนโยบายรัฐ และท่าน ผวจ.เชียงใหม่
 ถ่ายภาพไว้ก่อนไข่จะหมดในพริบตา
 ทำหน้าที่
 รัชนีฟาร์มนำสุนัขพันธุ์ธิเบตันและอลาสก้า มาโชว์
เรียกความสนใจจากท่าน ผวจ.เชียงใหม่ และผู้ที่มาร่วมงาน
 ท่านผวจ.เชียงใหม่ เชิญถ่ายภาพร่วมกับสาวงาม
 ท่านผู้ว่าฯถ่ายภาพร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตร
 เมนูเด็ด
ผู้ดำเนินรายการในครั้งนี้

การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน รุ่นเฉลิมพระเกียรติ

        อำเภอสารภี ได้จัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ระหว่างวันที่ ๕ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ วัดสารภี ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน ๑๖๐ คน ระหว่างดำเนินการฝึกท่านนายอำเภอสารภี ได้มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ ได้ไปเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม ในการนี้ สนง.ปศุสัตว์อำเภอสารภี สนง.เกษตรอำเภอสารภี สนง.ประมงอำเภอสารภี และ สนง.สาธารณสุขอำเภอสารภี ได้นำไข่ไก่ จำนวน ๑๒ แผง น้ำมันพืช และน้ำตาลทราย ไปมอบให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 ท่านพระมหามงคล มหาปญฺโญ
กล่าวสัมโมทนียกถา

 แยกตามกลุ่มสี
 กิจกรรมแสงเทียนแห่งปัญญา

 กิจกรรมคืนแรก
ท่านนายอำเภอสารภี เป็นประธาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ

วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอสารภี ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๕

           เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายอุทัย ลือชัย นายอำเภอสารภี พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอสารภี ได้ประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านอำเภอสารภี ประจำเดือนพศจิกายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมอำเภอสารภี

 ท่านนายอำเภอสารภี
จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย
 ไหว้พระ สวดมนต์ ก่อนประชุม
ปศอ.สารภี รับมอบเกียรติบัตรจากท่านนายอำเภอ
 เพราะผลงาน
 ท่านจึงมอบให้ ปศอ.สารภี
 แม่หลวง หมู่ที่ ๓ ต.หนองผึ้ง
สอบถามปัญหา
 พ่อหลวง หมู่ที่ ๑ ต.ป่าบง
เอาปัญหาของลูกบ้านมาถาม
 ผู้สนับสนุนนม
 โครงการอำเภอ"ยิ้มเคลื่อนที่"
ประสานงานโดย ปศอ.สารภี
 ผู้สนับสนุนนม
 โครงการอำเภอ"ยิ้มเคลื่อนที่"
ประสานงานโดย ปศอ.สารภี
ผู้สนับสนุนนม
 โครงการอำเภอ"ยิ้มเคลื่อนที่"

ประสานงานโดย ปศอ.สารภี