วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ประชุมปศุสัตว์อำเภอ ๔ กลุ่มโซน

           นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมปศุสัตว์อำเภอ ทั้ง ๔ กลุ่มโซน ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เพื่อติดตามงานที่สั่งการพร้อมทั้งแจ้งนโยบายของ ฯพณฯนายกรัฐมนตรี ,นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , นโยบายของท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ และนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น