วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ประชุมกลุ่มโคนม

           กลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสารภี และสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ ประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมกลุ่มสารภี-ลำพูน ชี้แจงกรณีน้ำนมมีโซมาติกเซลล์ ปริมาณสูง ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสารภี เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕


น.สพ.สุวิทย์ ประชุม
ชี้แจ้งเหตุ " โซมาติก เซลล์ " สูง


ท่านประธานสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้จัดการฯ
และเกษตรกรฟังการบรรยาย


สอบถามปัญหา


ปศอ.สารภี ไม่อยู่ในภาพ เพราะเป็นมือถ่ายภาพเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น