วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2554

คำขวัญอำเภอสารภี

"ต้นยางใหญ่ ลำไยหวาน เมืองโบราณเวียงกุมกาม พระนอนบวรงาม เชิดชูนามสารภี"

นายอดุลย์  สุขแสวง ปศุสัตว์อำเภอสารภี
ทำหน้าที่พิธีกรงานวันแม่แห่งชาติ
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2554
ณ หอประชุม 100 ปี ร.ร.วัดเวฬุวัน ต.ยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ถนนสายเชียงใหม่ - ลำพูน
เส้นทางประวัตศาสตร์ที่มีต้นยางใหญ่ 2 ข้างทางที่อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอสารภี จำนวน  600 กว่าต้น
 พอย่างถึงเดือน มีนาคม - เมษายน จะมีดอกเอื้องบานสะพรั่งที่ติดตาม
ต้นยางในเขตอำเภอสารภี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น